ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att för logen bekosta vin och dylikt vid logens högtidsdagar, bekosta utfärder för äldre eller annat för en mindre del av Stiftelsens årliga avkastning (max 15%) att därutöver all övrig avkastning användes för vård och underhåll av logens lokaler och inventarier i Frimurarhuset i Helsingborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils-Åke Nilssons Stiftelse
Organisationsnummer:802480-0842
Adress:
  • Lejdarevägen 20
  • 254 81 Helsingborg
Telefonnummer:042-145000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS