ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja eftergymnasial utbildning utanför Sverige, inklusive omkostnader för t.ex. resa, kost och logi, för avkomlingar i direkt nedstigande led till Jacob Palmstiernas son Niclas Palmstierna. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Niclas Palmstiernas stiftelse till minne av Jacob Palmstierna
Organisationsnummer:802478-3659
Adress:
  • Maltesholm, Höge Väg 240
  • 298 91 Tollarp
Telefonnummer:072-250 2000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS