ÄNDAMÅL

Att efter övertagande från och med den 1 januari 1942 av de i Ordens hjälpfond, Ordensfonden samt Ordens 100 års fond den 31 december 1941 ingående tillgångar, med avkastningen av dessa bereda understöd åt vid Stockholms Sjömanshus inskriva och i Stockholm eller dess omnejd bosatta, nödlidande sjömän samt nödlidande änkor och barn efter sådana sjömän. Detsamma skall gälla jämväl beträffande andra tillgångar, som Orden framledes kan finna lämpligt att till stiftelsen med äganderätt överlämna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Neptuni-Ordens stiftelse
Organisationsnummer:802002-4355
Adress:
  • Skeppsbron 10
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08411 63 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS