ÄNDAMÅL

Till personer och föreningar inom Veddige gamla sockengräns årligen utdela: A) Stipendier, vardera om minst 3 % av stiftelsens löpande avkastning: räntor och utdelningar efter avdrag för förvaltningskostnader, till elever vid Videhögsskolan i Veddige, oberoende av elevens bostadsort, enligt förslag från skolans rektor och lärarkollegium. Inget hinder föreligger för att elev kan tilldelas stipendium inom mer än ett ämnesområde. Stipendierna skall utges till elever i främst avgångsklassen i följande ämnen: 1) Ett stipendium i matematik och fysik 2) Ett stipendium i kemi och biologi 3) Ett stipendium i svenska språket och svensk litteratur 4) Ett stipendium i Hallands, Nordens och Östersjöländernas historia och georgrafi 5) Ett halvt stipendium vardera till kvinnlig och manlig elev i gymnastik och idrott 6) Därest undervisning sker i bridge- eller schackspel kan ett stipendium fördelas på elever som visat intresse och färdighet inom dessa teoretiska spel B) Bidrag till ungdomsledarutbildning i föreningar och organisationer verksamma inom Veddige gamla sockengräns C) Stipendier till tidigare elever vid Videhögskolan för deras gymnasiala utbildning vid skola inom Varbergs kommun efter ansökan. D) Bidrag till material och utrustning till idrotts- och sportföreningar inom Veddige gamla sockengräns därest bidraget kan falla inom ramen för förmånlig skattebehandling för stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NBJs Veddigestiftelse
Organisationsnummer:802425-1822
Adress:
  • Britt Stenfeldt
  • Onsala Jutagårdsväg 9
  • 439 36 Onsala
Telefonnummer:0703-935005
E-post:britths@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 784 405 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS