ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby
Organisationsnummer:802600-9194
Adress:
  • Sven G Nilsson
  • Stockanäs 42
  • 343 71  Diö
Telefonnummer:070-5521614
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS