ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid skolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit;belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller gymnastik och idrott; stipendier för fortsatt utbildning; hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands; studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamåleller förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Naturbruksgymnasiet Västernorrlands stipendiesamstiftelse
Organisationsnummer:888000-6328
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västernorrland
  • Kronholmsplan 1
  • 871 45 Härnösand
Telefonnummer:0611-251 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:357 416 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS