ÄNDAMÅL

[…] Fonden är avsedd att ligga till grund för ett premium som utdelas till doktorer och licentiater, vilka författat och utgivet avhandling rörande svenska språket. Fonden skall ligga orörd tills den vuxit till 5000 kronor. Därefter skola de årligen utfallande räntemedlen – med avdrag för 1/5, som lägges till kapitalet – avsättas till ett premium, benämnt Natan Lindqvists premium, vilket utdelas vart tredje år till den doktor eller den licentiat vid Uppsala universitet, som anses ha under de närmast föregående fem åren genom utgiven skrift eller utgivna skrifter inlagt den största förtjänsten om det svenska språkets utforskande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Natan Lindqvists premiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2706
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS