ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen 20% läggas till kapitalet. Den övriga årliga avkastningen skall fördelas, att 1/3 användes för kyrklig ungdomsvård och 2/3 på sådant sätt, att ålderstigna församlingsbor därav erhåller hjälp och uppmuntran. De församlingsbor som må komma ifråga skola vara bosatta inom de församlingar, som den 1 januari 1966 tillhörde den kyrkliga samfälligheten inom Malmö stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nanny och Carl Södergrens stiftelse
Organisationsnummer:846501-2162
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 MALMÖ
Telefonnummer:040-27 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS