ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är anordnandet av gästföreläsningar inom inre medicinens område, särskilt reumatologi eller gastroentereologi, varvid enligt önskan av bidragsgivare en föreläsning skall ha karaktären av en Nanna Svartzföreläsning. Sådan föreläsning kan lämpligen anordnas vart fjärde år och övriga föreläsningar när så befinnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nanna Svartz stiftelse för gästföreläsningar resp forskning (193)
Organisationsnummer:802404-6594
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:480 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS