ÄNDAMÅL

Fondens årliga nettoavkastning skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – under nästföljande år i första hand användas till följande ändamål: 1. Utdelande av belöningar till militärer eller civila, vilka på ett förtjänstfullt sätt bidragit med insatser för att stärka/förbättra marinens förmåga inom ubåtsskyddsområdet. Som exempel härpå kan nämnas taktikutveckling inom ubåtsskyddsområdet organisatoriska och tekniska förslag vilka bidragit eller kan förväntas komma att bidraga till att förbättra ubåtsskyddsförmågan avslöjande av/bidrag för avslöjande av främmande undervattensverksamhet på svenskt territorium 2. Understödjande av forskning och utveckling som bedöms vara väsentlig för att stärka marinens ubåtsskyddsförmåga. Avkastningen får i andra hand även användas till 3. Utdelande av stipendier för att möjliggöra studier rörande verksamhet inom ubåtsskyddsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NA Arvidssons Gåsefjärdsstiftelse för förtjänstfulla insatser inom marinens ubåtsskyddsverksamhet
Organisationsnummer:802404-3518
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-7887500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS