ÄNDAMÅL

Fondens årliga nettoavkastning skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – under nästföljande år i första hand användas till följande ändamål:1. Utdelande av belöningar till militärer eller civila, vilka på ett förtjänstfullt sätt bidragit med insatser för att stärka/förbättra marinens förmåga inom ubåtsskyddsområdet. Som exempel härpå kan nämnastaktikutveckling inom ubåtsskyddsområdetorganisatoriska och tekniska förslag vilka bidragit eller kan förväntas komma att bidraga till att förbättra ubåtsskyddsförmåganavslöjande av/bidrag för avslöjande av främmande undervattensverksamhet på svenskt territorium2. Understödjande av forskning och utveckling som bedöms vara väsentlig för att stärka marinens ubåtsskyddsförmåga.Avkastningen får i andra hand även användas till 3. Utdelande av stipendier för att möjliggöra studier rörande verksamhet inom ubåtsskyddsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NA Arvidssons Gåsefjärdsstiftelse för förtjänstfulla insatser inom marinens ubåtsskyddsverksamhet
Organisationsnummer:802404-3518
Adress:
  • Försvarsmakten HKV Jur avd
  • 107 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7887500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS