ÄNDAMÅL

1. Till studerande av Smålands nation tillhörande humanistisk fakultet. Hänsyn skall i främsta rummet tas till sökandes studiemeriter och behov av stipendium. Den som ägnar sig åt studier av klassisk arkeologi eller de klassiska språken äger företräde. Smålands nations inspektor och seniorskollegium utser stipendiat. Får uppbäras i tre år. Innestår vart fjärde år och de femte året utdelas de besparade stipendiebeloppen som 2. Resestipendium till studerande oberoende av nationstillhörighet för utrikes studier i klassisk arkeologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:N-E Nilssons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8423
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS