ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara, att främja forskning och utbildning inom det urologiska verksamhetsområdet. Medlen skall huvudsakligen användas för att bekosta inköp av utrustning för urodynamisk forskning, samt utveckling och forskning inom prostatacancerns område. De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana, att stiftelsen uppfyller de villkor, som enligt lagen om statlig inkomstskatt 7 § 6 mom eller motsvarande lagrum skall vara uppfyllda så att stiftelsenskall vara begränsat skattskyldig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta och Gustaf Ågrens Stiftelse vid Sektionen för urologi, Sahlgrenska sjukhuset
Organisationsnummer:855100-7308
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 537 779 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS