ÄNDAMÅL

Enligt testamente, daterat 1980-01-05, skall av fondens avkastning först 10 % läggas till kapitalet. Återstoden får av Leksands kulturnämnd användas för kulturella ändamål med prioritering för folkmusiken. Kulturnämnden äger bestämma i vilka former och till vilka ändamål, som detta skall ske.Kulturnämnden har 1993-01-21 fastställt följande riktlinjer.Medlen bör användas så att folkmusiken i Leksand får ett långsiktigt stöd av bestående värde.Exempel på sådana användningsområden är-utgivning av Karl Sporrs folkmusikuppteckningar från Leksand-utgivning av folkmusikmaterial med anknytning till Leksand/Ål och Siljansnäs t ex minnesanteckningar över traditionsbärare-förvärv av inspelningar av folkmusik från Leksand, Ål och Siljansnäs, som finns i andra arkiv-uppbyggnad av en folkmusikavdelning inom lokalhistoriska arkivet-övrig kulturverksamhet t ex inom slöjdområdet, där Edvin Thunström hade ett stort intresse.I samtliga fall skall alltid anges att finansiering skett genom Märta och Edvin Thunströms fond.Resebidrag bör utdelas mycket restriktivt. Exempel på fall när sådana kan medges, är resor i samband med forskningsuppdrag eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta och Edvin Thunströms stiftelse
Organisationsnummer:883202-3314
Adress:
  • Leksands kommun
  • 793 80 LEKSAND
Telefonnummer:0247-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:394 361 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS