ÄNDAMÅL

Enligt testamente, daterat 1980-01-05, skall av fondens avkastning först 10 % läggas till kapitalet. Återstoden får av Leksands kulturnämnd användas för kulturella ändamål med prioritering för folkmusiken. Kulturnämnden äger bestämma i vilka former och till vilka ändamål, som detta skall ske. Kulturnämnden har 1993-01-21 fastställt följande riktlinjer. Medlen bör användas så att folkmusiken i Leksand får ett långsiktigt stöd av bestående värde. Exempel på sådana användningsområden är -utgivning av Karl Sporrs folkmusikuppteckningar från Leksand -utgivning av folkmusikmaterial med anknytning till Leksand/Ål och Siljansnäs t ex minnesanteckningar över traditionsbärare -förvärv av inspelningar av folkmusik från Leksand, Ål och Siljansnäs, som finns i andra arkiv -uppbyggnad av en folkmusikavdelning inom lokalhistoriska arkivet -övrig kulturverksamhet t ex inom slöjdområdet, där Edvin Thunström hade ett stort intresse. I samtliga fall skall alltid anges att finansiering skett genom Märta och Edvin Thunströms fond. Resebidrag bör utdelas mycket restriktivt. Exempel på fall när sådana kan medges, är resor i samband med forskningsuppdrag eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta och Edvin Thunströms stiftelse
Organisationsnummer:883202-3314
Adress:
  • Leksands kommun
  • 793 80 LEKSAND
Telefonnummer:0247-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:394 361 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS