ÄNDAMÅL

Mårbackastiftelsen har till ändamål att såsom en släkt- och minnesgård äga och förvalta huvudbyggnaden å Mårbacka med tillhörande gårdsplats m m och de inventarier samt andra lösören och värden, som tilldelats Stiftelsen i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar och i Selma Lagerlöfs testamente av den 22 februari 1933. Av nettoavkastningen skall tre fjärdedelar föras till en reservfond och en fjärdedel utdelas till understöd åt fru Gerda Ahlgren, för den händelse hon skulle vara i behov härav, eller åt behövande avkomlingar efter fru Gerda Ahlgren eller doktor Daniel Lagerlöf. Skulle förutsättningar för sådan utbetalning icke föreligga, skall det ankomma på styrelsen att avgöra, huruvida hela nettoavkastningen skall läggas till reservfonden eller viss del, högst en fjärdedel, utdelas till fattiga i Östra Emterviks socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mårbackastiftelsen
Organisationsnummer:874000-0768
Adress:
  • Mårbacka 42
  • 686 96 Östra Ämtervik
Telefonnummer:0565-310 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 930 862 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS