ÄNDAMÅL

Att bereda understöd åt sådana arvingar till Benedikt Monthan och hans hustru Rebecka Monthan, född Bosche, vilka kan behöva understöd för sin utbildning eller för sitt upphälle. Bidrag kan också utgå till underhåll av äldre gravar för arvingar tillmakarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Monthanska Stiftelsen
Organisationsnummer:849200-7169
Adress:
  • Christian Balkenius
  • Professorsvägen 10
  • 237 31 Bjärred
Telefonnummer:070-3913812
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 468 986 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS