ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja Montessoripedagogikens spridning främst i Alingsås kommun att vara huvudman och arbetsgivare för de av stiftelsen initierade förskolorna/daghemmen Det ankommer på stiftelsens styrelse att vid varje tillfälle själv bestämma i vilken ordningsföljd stiftelsens ändamålsbestämmelser skall uppfyllas

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montessoristiftelsen i Alingsås
Organisationsnummer:864000-7756
Adress:
  • Montessoriföreningen Barnens Hus
  • Badhusvägen 11
  • 441 40 Alingsås
Telefonnummer:0322-633480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 803 324 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS