ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd och hjälp åt mindre bemedlade personer vilka under någon längre tid varit bosatta eller verksamma inom den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, med företräde för verksamma inom handel, hantverk eller industri, ävensom till efterlevande efter sådana personer. En efterlevande efter medlem av Frimurareföreningen Eos bör ihågkommas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montelinska stiftelsen
Organisationsnummer:845001-2680
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-7390174
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS