ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in, förvalta och fördela medel att användas för att varaktigt förbättra livsvillkoren för utsatta flickor och kvinnor, i första hand boende i utvecklingsländer. Bidragen ska långsiktigt främja dessa gruppers utbildning, hälso- och sjukvård, samt aktivt verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802425-7530
Adress:
  • Lindell
  • Första Vallåsgatan 15
  • 511 58 Kinna
Telefonnummer:070-6524775
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 067 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS