ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att dess avkastning får användas för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barnavårdarinnor.Avkastningen av de i stiftelsen ingående C J Nelins samt C C Forssbergs och hans hustrus donationer skall i första hand användas till premier åt elever, som deltager i utbildningen av barnavårdarinnor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Moberg-Eggerska stiftelsen
Organisationsnummer:825003-2904
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:608 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS