ÄNDAMÅL

Mizy och Nils Bergtofts fond skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barnsjukdomar, företrädesvis utvecklingsstörningar, missbildningar och rörelsehämningar samt dessa tillstånds orsaker. Av fondens avkastning skall varje årminst 10 % läggas till kapitalet och återstoden utdelas till forskningsanslag enligt fondens ändamål och enligt normalbestämmelser för Karolinska Institutets fonder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mizy och Nils Bergtofts Stiftelse (108)
Organisationsnummer:802404-0191
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS