ÄNDAMÅL

Lämna bidrag till gymnasiets elever, som ev. önska bliva missionärer i Svenska Kyrkans Mission i icke-kristna länder. Bidrag ur fonden får lämnas till studerande, som studerat och avlagt studentexamen vid nämnda gymnasium samt förklara sig önska bliva missionärer, antingen som präster eller missionsläkare. Hjälp ur fonden kan också, i trängande fall, få lämnas till elev vid gymnasiet före studentexamen där styrelse och rektor ha grundat hopp, att vederbörande ämnar bliva missionär. Sådan hjälplämnas i form av lån och skall återbetalas med ränta, om låntagaren ändrar sitt beslut om missionärskallet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Missionsstiftelsen
Organisationsnummer:857500-6476
Adress:
  • Vallgatan 11
  • 41116 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7741737
E-post:eva.odengard@lme.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 811 424 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS