ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet:forskning om de biologiska mekanismer som orsakar alkohol-och drogberusning såväl som kroppsligt alkohol- och drogberoende med målet att använda kunskaper om dessa processer för specifik diagnostik och för biokemisk uppföljning av behandling av i första hand trafikonyktra (biokemiska markörer)kartläggning, kritisk utvärdering och uppföljning av trafikolyckor relaterade till akohol och andra droger i Sverigekritisk urvärdering av rehabilitering av trafikonyktra så att dessa skall kunna återfå körkortetpolitiska åtgärders effektivitetstudier om lagstiftning och om juridiska och politiska åtgärders effektivitetI detta syfte delar Stiftelsen ut anslag, pris eller utmärkelser som kan utgå för forskning i överensstämmelse med Stiftelsens syfte eller såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier inom ämnesområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Milan Valverius Stiftelse
Organisationsnummer:802018-1908
Adress:
  • Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaforskning, Box 70412
  • 107 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4124600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS