ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet: forskning om de biologiska mekanismer som orsakar alkohol-och drogberusning såväl som kroppsligt alkohol- och drogberoende med målet att använda kunskaper om dessa processer för specifik diagnostik och för biokemisk uppföljning av behandling av i första hand trafikonyktra (biokemiska markörer) kartläggning, kritisk utvärdering och uppföljning av trafikolyckor relaterade till akohol och andra droger i Sverige kritisk urvärdering av rehabilitering av trafikonyktra så att dessa skall kunna återfå körkortet politiska åtgärders effektivitet studier om lagstiftning och om juridiska och politiska åtgärders effektivitet I detta syfte delar Stiftelsen ut anslag, pris eller utmärkelser som kan utgå för forskning i överensstämmelse med Stiftelsens syfte eller såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier inom ämnesområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Milan Valverius Stiftelse
Organisationsnummer:802018-1908
Adress:
  • Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaforskning, Box 70412
  • 107 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4124600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS