ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja social och ekonomisk utveckling bland behövande i utvecklingsländer, bland annat genom samverkan med mikrofinansinstitutioner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.Insamlingsstiftelsen skall i första hand avse utvecklingsinsatser relaterade till mikrofinansinstitutioner och andra organisationer som främjar tillgången till småskaliga finansiella tjänster. Insamlingsverksamheten kan också avse informations – och utbildningsinsatser i Sverige avseende mikrofinans.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mikrofinanshusets Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-3502
Adress:
  • Drottning Christinas väg 1 a
  • 752 37 UPPSALA
Telefonnummer:018-4181200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS