ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva verksamheten i Hedenius Konsthandel AB och att suc­cesivt avyttra den i bilaga 1 redovisade konsten och eventuellt tillkommande egendom samt, efter därom av styrelsen fattat beslut, att genom utdelning av medel till personer tillhöriga Madeleine Hedenius respektive Caroline Miöens familj och till främjande av konstnärlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Michael Hedenius stiftelse
Organisationsnummer:802481-5980
Adress:
  • Karlavägen 17
  • 114 31 Stockholm
Telefonnummer:703120096
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS