ÄNDAMÅL

Av ränteavkastningen får för fondens ändamål på sätt, härnedan sägs, användas tre fjärdedelar, beloppet dock minskat till jämna 100- eller 50-tal. Återstoden lägges till kapitalet. De sålunda disponibla medlen användas för inköp av dyrbarare instrument eller på annat sätt till understöd åt någon studerande, doktor eller docent, som vid institutionen för allmän kemi eller vid någon annan institution vid Uppsala universitet sysselsätter sig med vetenskapliga experimentella undersökningar i metallurgiskt syfte eller, om sådan icke finnes, med vetenskapliga experimentella undersökningar i bergvetenskap eller närbesläktade ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Metallurgiska Linnéstiftelsen
Organisationsnummer:817603-9108
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS