ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande och även i övrigt stödja och bedriva sjukvårds-, bistånds-, utvecklings- och utbildningsarbete i utvecklingsländer efter Jesus exempel. Stiftelsen skall främja ändamålet främst genom att lämna bidrag till annan juridisk person inom den internationella rörelsen Mercy Ships International, som äger och driver bistånds- och sjukhusskepp samt landbaser och som skall använda mottagna bidrag för samma syfte. Stiftelsen skall även mobilisera volontärer till att tjäna inom Mercy Ships olika internationella verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-9396
Adress:
  • Box 7008
  • 402 31 Göteborg
Telefonnummer:031-7766936
E-post:info@mercyships.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 544 265 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS