ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning. Stiftelsen har även till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Vidare har stiftelsen till ändamål att främja vetenskaplig forskning. Därutöver får understöd lämnas till resor och kostnader i samband med resor samt övriga fritidsaktiviteter. Stiftelsen skall även knna lämna understöd för inköp av permanent boende och för vård. Stiftelsens arbete bedrivs främst genom att: – Lämna understöd för undervisning och utbildning. Detta understöd skall även kunna ges för undervisning och utbildning vilken ger ökad lärdom om olika kulturer och religioner. – Lämna understöd till ekonomiskt behövande såsom exempelvis till destinatärer som tillfälligt är utan arbete eller i övrigt hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. – Därutöver får understöd lämnas till resor och kostnader i samband med resor vilka exempelvis främjar resekulturen samt övriga fritidsaktiviteter. Stiftelsen skall även kunna lämna understöd för inköp av permanent boende och för vård. – Understöd lämnas i form av engångsunderstöd eller periodiska understöd till ovan nämnda ändamål i syfte att stödja ättlingar till Raine Mellström och sådana personer som är eller har varit ingifta till ättlingar. Med ättlingar avses även adoptivbarn. Vidare skall understöd kunna lämnas även till andra än ättlingar och ingifta till sådana. Stiftelsen får dock inte lämna understöd till Raine Mellström.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mellströms Familjestiftelse
Organisationsnummer:802477-4104
Adress:
  • Marie Mellström
  • Box 57
  • 125 22 Älvsjö
Telefonnummer:08-716 07 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS