ÄNDAMÅL

Att hjälpa unga kvinnor som utsätts för hot och förföljelse av män. Detta skall ske exempelvis genom att anordna akutboende, ekonomiskt stöd, förmedla kontakt med hjälporganisationer för stöd och hjälp. Om det skulle visa sig att de ekonomiska resurserna inte skulle vara tillräckliga, eller det av andra skäl är mer ändamålsenligt, skall insamlade medel eller avkastningen därav lämnas som bidrag till annan organisation som verkar för ett med denna stiftelse likartat ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Melissafonden Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802411-8898
Adress:
  • Box 55
  • 182 11 DANDERYD
Telefonnummer:08-854484
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 671 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS