ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja dels Riksföreningen mot cancer/Cancerfonden dels Djursjukhuset i Helsingborg. Av den årliga avkastningen skall, sedan 10% lagts till kapitalet, Riksföreningen mot Cancer/Cancerfonden erhålla 40% och Djursjukhuset i Helsingborg erhålla 60%. Den årliga avkastningen Djursjukhuset erhåller […] skall användas till täckande av veterinärkostnader för hundar vars mattar och hussar saknar tillräckliga medel härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:May och Per Franzén stiftelse
Organisationsnummer:802426-2985
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning/Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS