ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja medicinsk forskning. Detta skall ske genom utdelandet av stipendier, i första hand till forskare i neurologi. Om stiftelsens styrelse inte kan finna någon lämplig mottagare av stipendiet inom denna forskningsgren, skall stipendiet i andra hand tillfalla forskare i urologi, i tredje hand forskare i cancersjukdomar och i fjärde hand forskare i hjärtsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Max och Edit Follins stiftelse
Organisationsnummer:878500-6670
Adress:
  • Sparbanken Västra Mälardalen
  • Box 904
  • 731 29 KÖPING
Telefonnummer:0221-34459
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS