ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att – i den anda, som kommer till uttryck i civilingenjör Max Albin Dahlgrens testamentariska förordnanden – främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän, som är i behov därav och som, när det gäller utbildning, visat håg och fallenhet därför. Ändamålet fullföljes främst genom att lämna ekonomiskt understöd. Bidrag får icke utgå till verksamhet, som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Max Albin Dahlgrens Stiftelse
Organisationsnummer:858500-0261
Adress:
  • Box 381
  • 451 18 Uddevalla
Telefonnummer:0522-641344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 329 404 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS