ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att utge kontanta bidrag till den eller de bland våra avkomlingar som har för avsikt att eller redan har påbörjat eftergymnasiala studier och som saknar möjlighet att finansiera sina studier med medel som förvärvats genom eget arbete. Bidrag skall efter ansökan utgå för ett läsår i sänder och skall till sitt belopp med högst 20 % överstiga vad som i form av statliga lån och bidrag maximalt kan utgå till en universitetsstuderande. För det fall att stiftelsen på lång sikt skulle sakna möjlighet att förbruka annat än en mindre del av sitt fria kapital i enlighet med stiftelsens syfte får stiftelsen betala ut bidrag till förmån för forskning vid Umeå Universitet eller Luleå Tekniska Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maud och Samme Lindmarks familjestiftelse
Organisationsnummer:894702-0437
Adress:
  • Pia Norgren, Ernst & Young
  • Kanalgatan 59, Box 236
  • 931 22 Skellefteå
Telefonnummer:0910-585825
E-post:pia.norgren@se.ey.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 593 603 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS