ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja: 1. Forskning, utveckling och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi. Denna forskning, utveckling och utbildning skall kunna ske inom eller utom Sverige och ge möjlighet för inom landet verksamma svenska eller utländska legitimerade läkare att bidra till ökad kunskap inom vederbörandes ämnesområde. 2. Verksamhet som avser utbildning, forskning och utvecklingsarbete för att förebygga och lindra sjukdom bland barn, företrädesvis i utvecklingsländer. 3. Vetenskaplig forskning och utbildning i ekonomiska frågor, företrädesvis avseende företagsekonomi och journalistik i ekonomiska ämnen. Ändamålet skall i första hand tillgodoses genom utgivande av kontanta stipendier men kan även tillgodoses på annat sätt, t ex genom anslag till svenska universitet och högskolor för undervisningsändamål. 4. Utbildning av svenska elitidrottsmän för deras nuvarande eller kommande yrkesverksamhet. Ändamålet skall tillgodoses genom utgivande av stipendier till idrottsutövare på landslagsnivå, som kombinerar sin idrott med lägst haltidsstudier vid högskola eller annan yrkesutbildning och härvid uppfyller nuvarande villkor för erhållande av statliga studiemedel vad beträffar utbildningsnivå och ålder. Skulle studierna bedrivas på annat sätt kan om särskilda skäl härför föreligger dispens ges från kravet på hur studierna skall bedrivas. Stipendiaterna skall utses sedan förslag inhämtats från riksidrottsstyrelsen. För ändamålet skall användas nettoavkastningen av stiftelsens kapital. Undantagsvis skall dock även kapitalet kunna tagas i anspråk. Utdelning från stiftelsen skall i regel ske en gång om året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maud och Birger Gustavssons stiftelse nr 2
Organisationsnummer:802011-9932
Adress:
  • Carnegie Investment Bank, att:Stiftelsetjänst, Åsa Ländin
  • 10338 Stockholm
Telefonnummer:0763-109094
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS