ÄNDAMÅL

Bereda de studerande vid Församlingsfakulteten i Göteborg möjlighet att under studietiden genomgå en teoretisk-praktisk utbildning i evangelisation. (Inre mission) med särskild inriktning på att de studerande i sin kommande församlingstjänst skall kunna inspirera och skickliggöra församlingens lekmannamedlemmar till ett aktivt kristet vittnesbörd i ord och liv, såväl från person till person som i församlingens gemensamma kallelsegärning att göra alla folk till lärjungar. Som exempel på sådan undervisning kan nämnas ”En kurs i evangelisation” med bibelstudier (video) av Bo Giertz och ”Lärjungaskap” med undervisning i bön och lärjungaliv av Bertil Envall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Matteusstiftelsen
Organisationsnummer:855101-4999
Adress:
  • Vallgatan 11
  • 41116 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-131475
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 723 767 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS