ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen skall användas såsom stipendier vid i första hand Svalöfs gymnasium och i andra hand vid något av Skånes övriga gymnasier med inriktning på lantbruk. I första hand skall dessa utdelas till elever boende inom Kvistofta och Glumslövs socknar. Lantarbetare- och lantbrukareungdomar skall äga företräde. Hänsyn bör även tagas till vederbörandes arbetsamhet och pliktkänsla. Skulle elever ej finnas från ovan angivna socknar må räntemedlen utdelas såsom stipendier till elever med annan hemort. Stipendier bör även kunna tilldelas kvinnliga elever. Minst tio procent av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Matilda och Peter Larssons stiftelse
Organisationsnummer:844000-6560
Adress:
  • Ragnar Andersson
  • Nybodal 455
  • 253 41 Vallåkra
Telefonnummer:042-990 37
E-post:nybodal@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS