ÄNDAMÅL

/./ i december genom kyrkoherdens och kyrkvärdarnas bestämmande utdelas för inköp av varma kläder åt några fattiga skolbarn i församlingen [Väskinde församling].

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Matilda Klintbergs stiftelse
Organisationsnummer:834001-7980
Adress:
  • Norra Gotlands pastorat
  • Kyrkvägen 2
  • 624 52 Lärbro
Telefonnummer:0498-222700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS