ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till mindre bemedlade kvinnliga medlemmar av KFUK- och KFUM-föreningar för vila och rekreation. Behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg, faller utanför Stiftelsens syfte. För bidrag skall användas både avkastningen och kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mathilda och Anna Roos Stiftelse
Organisationsnummer:802016-8384
Adress:
  • KFUM Sverige
  • Borgmästargatan 11
  • 116 29 Stockholm
Telefonnummer:08-677 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:751 264 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS