ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom genom att utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler för Stiftelsen Martinskolans verksamhet. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen för följande ändamål., nämligen vård och fostran av barn, undervisning och utbildning, vetenskaplig forskning samt konstnärlig verksamhet. I första hand bör bidrag av nämnda slag avse understöd av verksamhet., vilken liksom stiftelsens verksamhet, har sin grund iRudolf Steiners antroposofi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martinskolans Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:802016-5828
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 104
  • 153 22 Järna
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS