ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till stiftelsekapitalet. Den disponibla avkastningen utdelas årligen såsom bidrag om minst 300 kronor till behövande barn och ungdom i Rödeby församling ävensom till föreningar och organisationer, som bedriver verksamhet bland barn och ungdom i Rödeby församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martin Thunells stiftelse
Organisationsnummer:802480-0933
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:298 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS