ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till stiftelsekapitalet.Den disponibla avkastningen utdelas årligen såsom bidrag om minst 300 kronor till behövandebarn och ungdom i Rödeby församling ävensom till föreningar och organisationer, sombedriver verksamhet bland barn och ungdom i Rödeby församling.Avkastningen får inte användas för att täcka behov, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martin Thunells stiftelse
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:298 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security