ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet intill dess att detta uppgår till 100 000 kronor. Härefter äger församlingens beslutande organ att disponera över avkastningen, varvid min önskan är att hälften av den årliga avkastningen användes till bidrag åt församlingens verksamhet för barnens kristliga fostran (söndagsskola och liknande verksamhet) samt att återstoden disponeras för Svenska Kyrkans missionsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martin Anderssons stiftelse
Organisationsnummer:802478-3378
Adress:
  • Box 262
  • 451 17 Uddevalla
Telefonnummer:0522-642100
E-post:uddevallapastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 111 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS