ÄNDAMÅL

Att främja utbildning och forskning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) inom ämnesområdena sång och piano – inom samtliga genrer – [—] Stiftelsen ska tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att i första hand dela ut stipendier till musikerstuderanden som nyligen avlagt examen vid KMH på piano eller sång – inom alla genrer – och som vill vidareutbilda sig utomlands samt i andra hand till särskilda utbildningsinsatser vid KMH inom dessa ämnesområden. Bidrag till sådana särskilda utbildningsinsatser kan göras när för året tillgängliga medel ej fullt utnyttjats för stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marthe Urzanders och Lars-Olof Nyhléns stiftelse
Organisationsnummer:802477-5523
Adress:
  • Kungl. Musikhögskolan
  • Box 22711
  • 115 91  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS