ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja bildande konst inom Östergötlands län. Stiftelsens tillgångar skall förvaltas som en särskild förmögenhet. Den årliga avkastningen skall i första hand utdelas till konststuderande ungdom eller yngre konstnärer,bosatta och verksamma i Östergötland eller på annat sätt anknutna till länet, vilka för sin fortsatta utbildning är i behov av understöd i form av stipendier, studiebidrag eller resebidrag. Bidrag kan också utgå till äldre konstnärer som på grund av ålder och sjukdom är i behov av hjälp och vård. Högst 15 % av avkastningen må årligen användas för inköp av konst till museér eller andra offentliga institutioner. Styrelsen må besluta att högst 10 % av årliga avkastningen skall fonderas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marta, Wivi och Åke Liljesons Stiftelse
Organisationsnummer:824000-3353
Adress:
  • Christina Larsson
  • Killingövägen 5
  • 591 96 Motala
Telefonnummer:0705-231562
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 004 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS