ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska var att – stötta humanitär verksamhet i Sverige och i andra länder – främja musikalisk, konstnärlig och annan kulturellt inriktad verksamhet, utbildning och forskning, – främja utbildning och vetenskaplig forskning, särskilt inom medicin, – stötta kultur- och naturarvsvårdande verksamhet, särskilt i Vadstena med omnejd, – lämna stöd till svenska museer, i första hand Prins Eugens Waldemarsudde och Nationalmuseum, samt – lämna bidrag till ungdomars utbildning och utveckling

Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse – MCMVS – grundades 2016 av Märta Christina och Magnus Vahlquist.

Dess ändamål är att med anslag och stipendier till institutioner, organisationer och föreningar samt enskilda forskare och studenter främja

  • humanitär verksamhet
  • musikalisk, konstnärlig och annan kulturellt inriktad verksamhet
  • vetenskaplig forskning, främst inom medicin
  • kultur- och naturvårdande verksamhet, särskilt i Vadstena med omnejd
  • svenska muséer, i första hand Prins Eugens Valdemarsudde och Nationalmuseum
  • ungdomars utbildning och utveckling.

MCMVS anslag och stipendier beslutas ofta efter egna initiativ inom styrelsen men också på grundval av inkomna ansökningar.

Styrelsen sammanträder i regel två gånger om året, i slutet av mars och i slutet av september. Ansökningar bör vara insända före 1 mars respektive 1 september. Styrelsen förväntar sig en kort redovisning när beviljade medel förbrukats

Ansökningar skall sändas med epost till

MCMVS@soderbergpartners.se

och innehålla – förutom en kort sammanfattning på högst en A4-sida – uppgifter om syfte, medverkande, budget, övriga eventuella finansiärer och gärna också – vad gäller förstagångsansökningar – en eller ett par referenser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse
Organisationsnummer:802479-1884
Adress:
  • Söderberg & Partners AB
  • Box 7785
  • 103 96 Stockholm
Telefonnummer:08-505 35 167
Ansökningstid:1 oktober — 1 mars
Ansökningstid:1 april — 1 september
Kontaktperson:072-855 54 25
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS