ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att – baserat på vetenskapliga rön avseende mänskliga beteenden och funktioner, en kristen värdegrund samt med eftersträvande av en god mental och fysisk hälsa – befrämja en medmänsklig och positiv utveckling av ledarskap på alla nivåer, inkluderande såväl organisatoriskt och styrande ledarskap som personligt ledarskap. För fullgörande av Stiftelsens ändamål skall Stiftelsen lämna bidrag till utbildningar (stipendier) som är förenliga med och befrämjar Stiftelsens ändamål. Bidrag (stipendium) skall, efter ansökan och utvärdering av Stiftelsens styrelse, i första hand tilldelas sökande som saknar medel att själva bekosta den utbildning ansökan avser. Vid utvärderingen skall Stiftelsens styrelse, med beaktande av Stiftelsens ändamål, ta hänsyn till våväl den sökandes individuella förutsättningar och behov som den aktuella utbildningens möjligheter att tillgodose dessa behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marlins Stiftelse LEADERSHIP for ROLE MODELS
Organisationsnummer:802426-3488
Adress:
  • Småttalyckevägen 16
  • 302 72 HALMSTAD
Telefonnummer:0708-733337
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS