ÄNDAMÅL

Stiftelsens allmännyttiga ändamål är att varaktigt gynna, öka och främja den biologiska mångfalden genom att med insamlade medel huvudsakligen förvärva mark av olika slag, t.ex. vanliga tomter, jordbruksmark eller skogsmark och på dessa marker utföra mångfaldsförbättrande åtgärder, i enlighet med forskning och/eller beprövade metoder. Ett sekundärt ändamål är också, om möjligt, att erbjuda allmänheten tillgång till förvärvade områden för t.ex. rekreativa syften.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mark och mångfald insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-0220
Adress:
  • Jeremias Nilsson
  • Fräntorpsgatan 84
  • 41676 Göteborg
Telefonnummer:0738-761000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS