ÄNDAMÅL

Av fondens bruttoavkastning närmast föregående år skall minst 20% (avrundat uppåt till nämast helt 100-tal kornor) utdelas såsom STUDIESTIPENDIUM åt en högst 30 år gammal person. 20% (avrundat) skall utdelas såsom BIDRAG till VÅRD och REHABILITERING/REKREATION åt långtidssjuk eller handikappad person. 20% (avrundat) skall utdelas såsom BIDRAG till STUDIER/REKREATION etc åt någon person, som gör förtjänstfulla insatser i samhällelig eller enskild vård (särskilt i hemmen) av äldre och/eller sjuka personer. De som mottager dessa stipendier/bidrag skall ha anknytning till BERGUM antingen genom släktskap, boende eller arbete (helt eller delvis) inom vår socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marita Gustafssons stiftelse
Organisationsnummer:857206-8651
Adress:
  • Flander Ekonomitjänst
  • Box 275
  • 475 15 Källö-Knippla
Telefonnummer:0703-303620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:989 726 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS