ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall varje år dela ut tre (3 )stipendier/bidrag till följande ändamål: Ett studiestipendium åt en högst 30 år gammal person, ett bidrag till vård och rehabilitering/rekreation åt långtidssjuk eller handikappad person samt ett bidrag till studier/rekreation etc åt någon person, som gör förtjänstfulla insatser i samhällelig eller enskild vård ( särskilt i hemmen) av äldre och/eller sjuka personer. De som mottager dessa stipendier/bidrag skall ha anknytning till Bergum antingen genom släktskap, boende eller arbete (helt eller delvis) inom vår socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marita Gustafssons stiftelse
Organisationsnummer:857206-8651
Adress:
  • Flander Ekonomitjänst
  • Box 275
  • 475 15 Källö-Knippla
Telefonnummer:0703-303620
E-post:bjorn@flander.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 052 340 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS