ÄNDAMÅL

Av fondens årliga nettoavkastning skall varje år 20 % läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall ställas till förfogande för Göteborgs Konservatorium att utdelas till unga musiker för undervisning och vidareutbildning avseende i första hand stråkinstrument och i andra hand övriga instrument. I första hand skall stipendiet tillfalla musiker verksamma inom Göteborgs konsertförening och i andra hand övriga musiker i Göteborg samt i tredje hand musiker i övriga delar av Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marianne och Ary Paleys Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:857202-2740
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS