ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, i första hand skall användas för individuella insatser för att berika tillvaron för någon eller några behövande pensionärer inom Nässjö kommun. I andra hand får fondens avkastning årligen utdelas för att förgylla eller berika tillvaron för inom Nässjö kommun boende pensionärer. Lämpligt ändamål är därvid konstnärlig utsmyckning för gemensam trevnad, bidrag till resor och uppehälle för större grupp pensionärer eller inköp av utrustning och materiel för gemensamma aktiviteter. Avkastningen får ej användas för sådana ändamål som normalt bekostas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mariahemsstiftelsen
Organisationsnummer:802478-9847
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
E-post:ekonomi@nassjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 228 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS