ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen av fondens kapital skall främja vetenskaplig forskning rörande cancer och reumatiska sjukdomar. Skall om möjligt fördelas med hälften inom vartdera forskningsområde. För främjande av något forskningsprojekt som kräver särskilt bidrag skall även del av kapitalet få tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria och Oscar Perssons stiftelse
Organisationsnummer:845002-8983
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 541 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS