ÄNDAMÅL

Räntan ska årligen utbetalas på fru Domeijs dödsdag den 1 juni till någon behövande, för Gudsfruktan och god barnuppfostran känd person eller kända makar utan att bidraget ska vara fattigvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria och J O Domeijs minnesstiftelse
Organisationsnummer:802480-0586
Adress:
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Örnsköldsviks Kommun
  • 891 88 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 063 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS